GẠCH CỔ

Gạch bông

Gạch cổ - gạch được tháo gỡ từ những căn nhà cổ với thời gian cả trăm năm. Ngày nay, gạch cổ được ứng dụng rất nhiều trong thiết kế tạo không gian sống tinh tế hơn, vừa cổ điển vừa hiện đại