GẠCH BÔNG MEN LỤC GIÁC

Gạch bông men lục giác lớn, LGM - TLGH2630M


Gạch bông men lục giác lớn, LGM - TLGH2630M

- Danh mục: GẠCH BÔNG MEN LỤC GIÁC

- Kích thước: 26x30cm

- Quy cách: 17 viên/m2

- Đơn vị tính: m2

- Tồn kho: 0 (m2)

- Lượt xem: 789

Gạch bông men lục giác lớn, LGM - TLGH2630M

Chi tiết sản phẩm đang được cập nhật