GẠCH BÔNG MEN LỤC GIÁC

Gạch bông men lục giác, LGM - Xanh nhạt


Gạch bông men lục giác

- Danh mục: GẠCH BÔNG MEN LỤC GIÁC

- Kích thước: 23x20 cm

- Quy cách: 29 viên/m2

- Đơn vị tính: m2

- Tồn kho: 0 (m2)

- Lượt xem: 1537

Gạch bông men lục giác

Chi tiết sản phẩm đang được cập nhật