GẠCH BÔNG MEN LỤC GIÁC

Gạch bông men lục giác, 002


Gạch bông men lục giác, 002

- Danh mục: GẠCH BÔNG MEN LỤC GIÁC

- Kích thước: 230x200mm

- Quy cách: 29 viên/m2

- Đơn vị tính: m2

- Tồn kho: 0 (m2)

- Hàng mới | Lượt xem: 39

Gạch bông men lục giác, 002

Chi tiết sản phẩm đang được cập nhật