GẠCH BÔNG MEN 30X30 CM

Gạch bông men 30x30, BM-3007


Gạch bông men 30x30, BM-3007

- Danh mục: GẠCH BÔNG MEN 30X30 CM

- Kích thước: 30x30 cm

- Quy cách: 11 viên/m2

- Đơn vị tính: m2

- Tồn kho: 0 (m2)

- Lượt xem: 826

Gạch bông men 30x30, BM-3007

Chi tiết sản phẩm đang được cập nhật