GẠCH BÔNG MEN 20X20 CM

Gạch bông men 20x20, BM-D08


Gạch bông men 20x20, BM-D08

- Danh mục: GẠCH BÔNG MEN 20X20 CM

- Kích thước: 20x20 cm

- Quy cách: 25 viên/m2

- Đơn vị tính: m2

- Tồn kho: 0 (m2)

- Lượt xem: 121

Gạch bông men 20x20, BM-D08

Chi tiết sản phẩm đang được cập nhật