GẠCH BÔNG MEN 20X20 CM

Gạch bông men 20x20, BM-CVP01


Gạch bông men 20x20, BM-CVP01

- Danh mục: GẠCH BÔNG MEN 20X20 CM

- Kích thước: 200x200mm

- Quy cách: 25 viên/m2

- Đơn vị tính: m2

- Tồn kho: 0 (m2)

- Lượt xem: 106

Gạch bông men 20x20, BM-CVP01

Chi tiết sản phẩm đang được cập nhật