GẠCH BÔNG GIÓ XI MĂNG

Gạch bông gió, Tổng hợp Trắng


Gạch bông gió, Tổng hợp Trắng

- Danh mục: GẠCH BÔNG GIÓ XI MĂNG

- Kích thước: 19x19x6.5 cm

- Quy cách: 25 viên/m2

- Đơn vị tính: Viên

- Tồn kho: 0 (Viên)

- Lượt xem: 3887

Gạch bông gió, Tổng hợp Trắng

Chi tiết sản phẩm đang được cập nhật