GẠCH BÔNG GIÓ NUNG

Gạch bông gió nung Tứ Diệp


Gạch bông gió nung Tứ Diệp

- Danh mục: GẠCH BÔNG GIÓ NUNG

- Kích thước: 20x20 cm

- Quy cách: 25 viên/m2

- Đơn vị tính: Viên

- Tồn kho: 0 (Viên)

- Lượt xem: 533

Gạch bông gió nung Tứ Diệp

Chi tiết sản phẩm đang được cập nhật