GẠCH BÔNG GIÓ XI MĂNG

Gạch bông gió, Crystal xám 036X


Gạch bông gió, Crystal xám 036X

- Danh mục: GẠCH BÔNG GIÓ XI MĂNG

- Kích thước: 190x190x65mm

- Quy cách: 25 viên/m2

- Đơn vị tính: Viên

- Tồn kho: 0 (Viên)

- Lượt xem: 581

Gạch bông gió, Crystal xám 036X

Chi tiết sản phẩm đang được cập nhật