Gạch bông gió bê tông, 2 lỗ láng


Gạch bông gió bê tông, 2 lỗ láng

- Danh mục: GẠCH BÔNG GIÓ BÊ TÔNG

- Kích thước:

- Quy cách:

- Đơn vị tính: Viên

- Tồn kho: 0 (Viên)

- Lượt xem: 300

Gạch bông gió bê tông, 2 lỗ láng

Chi tiết sản phẩm đang được cập nhật