GẠCH BÔNG GIÓ XI MĂNG

Gạch bông gió 30x30, GIZA 1 xám 30-013X


Gạch bông gió 30x30, GIZA 1 xám 30-013X

- Danh mục: GẠCH BÔNG GIÓ XI MĂNG

- Kích thước: 290x290x90mm

- Quy cách: 11 viên/m2

- Đơn vị tính: Viên

- Tồn kho: 0 (Viên)

- Lượt xem: 594

Gạch bông gió 30x30, GIZA 1 xám 30-013X

Chi tiết sản phẩm đang được cập nhật