Chậu Bê Tông Decor

Chậu bê tông đen đá mài gạch cổ hình bầu cao


Chậu bê tông đen đá mài gạch cổ hình bầu cao

- Danh mục: Chậu Bê Tông Decor

- Kích thước: 42x49cm

- Quy cách:

- Đơn vị tính:

- Tồn kho: 0 ()

- Hàng mới | Lượt xem: 520

Chậu bê tông đen đá mài gạch cổ hình bầu cao

Chi tiết sản phẩm đang được cập nhật